Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår og leveranse

 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra XX til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

Vi leverer varer hovedsakelig til det norske markedet, men også til utlandet.

Kontakt:
E-post: XX
Vi svarer forløpende.

Kjøpsvilkår og leveranse gjeller alle avsnitt / punker på denne nettsiden.

Selger er:
XX
Organisasjonsnummer: XX

Postadresse:
XX

XX blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

Vi jobber med å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved en situasjon at noe er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Alle priser er inkludert merverdiavgift etter regler fra norsk lov. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje og annet.

VI tilbyr kun betaling gjennom Stripe, som tar i mot kredittkortinformasjon. Denne informasjonen er forvaltet under sikkerhet gjennom tredjepart.

Vi kan garantere at det trygt å handle hos oss. Hvis du returnerer en vare, blir pengene tilbakeført gjennom Stripe.

Har du et gavekort eller en rabattkode kan du også betale med dette hos oss. Dersom ikke annet er oppgitt har våre gavekort eller rabattkoder en gyldighet på maks et år fra utstedelsesdato.

Normal leveringstid er mellom 2-6 virkedager, avhengig av avstand til mottaker. Vi sender alle våre ordrer Posten/bring, minipakke, på døren eller brev. Vi har gratis frakt om ikke annet er spesifisert.

Vi har risikoen for produktene frem til de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse eller leveringsadresse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har informasjon om det, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Etter en handel har vi rett til å benytte eposten til kunden for å sende ut nyhetsbrev med tilbud og nyheter som passer inn for XX. Nyhetsbrev er gratis og kan avregistreres når det måtte passe kunden. Mottas det ved uhell at det fortsetter, kontakt oss på mail så tar vi deg bort fra listen.

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, inspisere og undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.

Dersom varene som er levert i fra oss har feil eller mangler, må kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med oss på XX. Alt etter forholdene kan kunden ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet.

Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom Kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra oss.

Hva er fristen for å reklamere?
Hvis du oppdager en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi en melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje innen to år etter at du overtok varen.

Dersom det ikke foreligger en mangel:
Hvis produktet sendes til verksted for reparasjon og der viser seg at det ikke foreligger feil eller mangel ved produktet, vil du bli belastet kostnaden vi har hatt til verkstedet for undersøkelsen av produktet, samt portokostnader. Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.

2 og 5 års reklamasjonstid
Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Da det ikke finnes et entydig register over hvilke produkter dette gjelder for, så velger vi å forholde oss til forbrukerrådet, samt avgjørelser fra forbrukertvistnemda. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dersom det foreligger en mangel ved varen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre følgende mangelsbeføyelser gjeldende:
– Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
– Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
– Kreve erstatning

Vi har i følge forbrukerkjøpsloven § 30 rett til å foreta inntil to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. NB: For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Dersom det er i samme stand som ved mottak. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper.
Angrerettsskjema finner du på denne linken.

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Vi anbefaler å sende retur med sporing.

Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Sendes i retur til: XX

Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes oss, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr. 149,- Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført senest 5 dager etter at vi har mottatt pakken i retur.

Dersom kunde ønsker varen må du evt. legge inn ny bestilling på våre nettsider. Kontakt oss på mail, så hjelper vi deg til beste evne.